GADUS S2 V220 0

Högklassigt universalfett

Shell Gadus S2 V220 0 är litiumfett baserade på mineralolja innehållande antioxidanter, EP- och slitagehämmande samt korrosionskyddande tillsatser. Fettet har en mycket bra mekanisk stabilitet, god rostskyddsförmåga och utomordentliga EP-egenskaper.

GADUS S2 V220 0

SPEC:
NLGI 0

Code
6180

Artikelnummer
4618020
4618050

Volym
18
50