GADUS S3 A1300C 2

Högklassigt kalciumfett

Gadus S3 A1300C 2 är ett anhydrerat kalciumfett baserat på högviskös mineralolja innehållande antioxidanter, EP- och slitagehämmande samt korrosionsskyddande tillsatser.
Fettet har mycket god vidhäftningsförmåga, är starkt vattenavstötande och tål höga chock- och stötbelastningar.

GADUS S3 A1300C 2

SPEC:
NLGI 2 FÄRG RÖD

Code
6090

Artikelnummer
4609000
4609020
4609050

Volym
0,4
18
50