GADUS S3 V220C 2

Högtemperaturfett för fordonsappliceringar

Gadus S3 V220C 2 är ett litiumfett baserat på mineralolja innehållande antioxidanter, EP- och slitagehämmande samt korrosionsskyddande tillsatser. Fettet har en mycket bra mekanisk stabilitet, god rostskyddsförmåga och utomordentliga EP-egenskaper.

GADUS S3 V220C 2

SPEC:
NLGI 2 ASTM D4950-07 GC-LB FÄRG RÖD

Code
6140

Artikelnummer
4614000
4614020
4614050
4614080

Volym
0,4
18
50
180