RIMULA R3 + 30W

Singlegrade dieselmotorolja

Shell Rimula R3+ är baserad på modern, välbeprövad tillsatsmedelsteknologi utvecklad för att möta kraven för motorskydd under varierande driftsförhållanden.
Aktivt renande tillsatsmedel håller kolvar och andra motordelar rena, vilket säkrar för lång motorlivslängd och en effektivt fungerande motor.

RIMULA R3 + 30W

SPEC:
CF MB 228.0 MAN 227 MTU CAT. 1

Code
2165

Artikelnummer
4216520
4216580

Volym
20
209