RIMULA R3 10W

Singlegrade dieselmotorolja

Shell Rimula R3 är baserad på modern, välbeprövad tillsatsmedelsteknologi utvecklad för att möta kraven för motorskydd under varierande driftsförhållanden.
Aktivt renande tillsatsmedel håller kolvar och andra motordelar rena, vilket säkrar för lång motorlivslängd
och en effektivt fungerande motor.

RIMULA R3 10W

SPEC:
CF

Code
2160

Artikelnummer
4216020
4216080

Volym
20
209