Disclaimer
Selv om vi gjør alt for å gjøre informasjonen på dette nettstedet er nøyaktige, gjorde ingen fremstillinger om riktighet. Widik AS påtar seg intet ansvar for skader forårsaket etc. som produktet brukes til et program som ikke er oppført i de tekniske produktet databladet, eller uriktig gjengitt på denne siden.
ADVANCE 4T ULTRA 10W-40
SPEC: API SM JASO MA2 REKOMMENDERAS AV DUCATI
ART NR: 4710001
ADVANCE 4T ULTRA 15W-50
SPEC: API SM JASO MA2
ART NR: 4712004
ADVANCE 4T AX7 10W-40
SPEC: API SL JASO MA2
ART NR: 4714004
ADVANCE ULTRA 2
SPEC: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD
ART NR: 4720001
ADVANCE VSX 2
SPEC: API TC JASO FC ISO-L-EGC samt kraven från alla ledande motorcykeltillverkare..
ART NR: 4722001
ADVANCE RACING M 30
SPEC: Advance Racing M är godkänd av FIM/FIA-CIK. Möter SAE J 300 30 viskositet.
ART NR: 4732001
ADVANCE GEAR EP 80W
SPEC: GL-4 MÖTER SAE 80W
ART NR: 4735001
ADVANCE FORK 5
SPEC: Produkten möter den SAE viskositet som anges av namnet.
ART NR: 4738001
ADVANCE FORK 10
SPEC: Produkten möter den SAE viskositet som anges av namnet.
ART NR: 4740001