Ansvarsfriskrivning
Även om vi gör allt för att informationen på denna hemsida ska vara korrekt, görs inga utfästelser om informationens riktighet. Widik AB frånsäger sig ansvar för skador etc som orsakats av att produkten använts till en applikation som inte finns angiven i det tekniska produktbladet, eller felaktig återgivits på denna sida.
GADUS S3 A1300C 2
SPEC: NLGI 2 FÄRG RÖD
ART NR: 4609000
GADUS S3 V220C 2
SPEC: NLGI 2 ASTM D4950-07 GC-LB FÄRG RÖD
ART NR: 4614000
GADUS S2 V220 0
SPEC: NLGI 0
ART NR: 4618050