Ansvarsfriskrivning
Även om vi gör allt för att informationen på denna hemsida ska vara korrekt, görs inga utfästelser om informationens riktighet. Widik AB frånsäger sig ansvar för skador etc som orsakats av att produkten använts till en applikation som inte finns angiven i det tekniska produktbladet, eller felaktig återgivits på denna sida.
NATURELLE HF-E 46
SPEC: EU ECOLABEL FÖR SMÖRJMEDEL SVENSKA STANDARD SS15 54 34 SP LISTAD ISO 15380 HEES VDMA 24568 SYNTETISK ESTRAR DUTCH MIA/VAMIL MILIEULIJST GERMAN POSITIVLISTE BIOSCHMIERSTOFFE USDA BIO-PREFERRED PROGRAM
ART NR: 4512080
TELLUS S2 V32
SPEC: CINCINNATI P-68 (ISO 32) DENISON HF-0, HF-1, HF-2 EATON (VICKERS) M-2950 S, I-286 S SWEDISH STANDARD SS 15 54 34 AM ISO 11158 AFNOR NF-E 48-603 ASTM 6158-05 DIN 51524 DEL 3 GB 111181-1-94
ART NR: 4526080
TELLUS S2 V46
SPEC: CINCINNATI P-70 (ISO 46) DENISON HF-0, HF-1, HF-2 EATON (VICKERS) M-2950 S, I-286 S SWEDISH STANDARD SS 15 54 34 AM ISO 11158 HM AFNOR NF-E 48-603 ASTM 6158-05 HM DIN 51524 DEL 3 HVLP TYP GB 111181-1-94 HM
ART NR: 4528080